VM&D is een tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. Dit betekent dat bijdragen over het brede begrip volkscultuur erin verschijnen. Hoewel de zetel van de KBOV in Gent gevestigd is, probeert de KBOV in haar tijdschrift in te gaan op de volkscultuur in heel Vlaanderen en dus breder te kijken dan de stads- en provinciegrenzen. De bijdragen hebben een link met volkskunde maar zoals reeds vermeld is er vaak overlapping met andere wetenschappelijke disciplines zoals onder andere geschiedenis.