Information

AGORA Magazine verschijnt 4x per jaar. In ieder nummer staat er een thema centraal, hetgeen ongeveer de helft van de inhoud beslaat. Daarnaast hebben we ook altijd een twee- of drietal varia-artikelen en de vaste rubrieken zoals de boek- en scriptierecencies en de vrije ruimte. Alle artikelen zijn op een toegankelijke wijze geschreven. AGORA probeert altijd een verbindende rol te spelen tussen de wetenschap en de (sociaal-ruimtelijke) beleidspraktijk.