AGORA viert dit jaar haar 35-jarige jubileum.
Reden voor de redactie om eens collectief te
gaan terugblikken op ons rijke archief. Hoe
werd er bijvoorbeeld in 1988 gedacht over citymarketing,
of over stedelijk verval? Wat waren
in 1996 de verwachtingen omtrent ‘het nieuwe
werken’? En hoe zag in 2000 het ‘platteland van
de toekomst’ eruit? We belichten overkoepelende
en terugkerende thema’s, maar gaan ook in
op specifieke themanummers die meer ‘op
zichzelf’ staan. Welke sociaal-ruimtelijke ideëen
en inzichten zijn gedurerende drie decennia
veranderd, en welke zijn hetzelfde gebleven?
Daarnaast gaan we na welke sociale netwerken
zijn ontstaan op basis van AGORA, en blikken we
voorzichtig vooruit op de toekomst.

Vol 35 Nr 3 (2019): 35 Jaar!

Gepubliceerd: 2020-03-29

Bekijk alle nummers