[1]
Vandaele, H. 2012. Fichtes Satz des Grundes als een normatieve en descriptieve grondslag voor Europees politiek project. De Uil van Minerva. 25, 1-2 (mrt. 2012). DOI:https://doi.org/10.21825/uvm.v25i1-2.1743.