Vandaele, H. (2012). Fichtes Satz des Grundes als een normatieve en descriptieve grondslag voor Europees politiek project. De Uil Van Minerva, 25(1-2). https://doi.org/10.21825/uvm.v25i1-2.1743