DEVISSCHER, J. ‘En toch, in weerwil van nood en smart, in deze ontheemding gebeurt niet niets’. De Uil van Minerva, v. 28, n. 3, 6 aug. 2015.