Devisscher, J. (2015) “‘En toch, in weerwil van nood en smart, in deze ontheemding gebeurt niet niets’.”, De Uil van Minerva, 28(3). doi: 10.21825/uvm.v28i3.4699.