[1]
H. Vandaele, “Fichtes Satz des Grundes als een normatieve en descriptieve grondslag voor Europees politiek project”, uvm, vol. 25, nr. 1-2, mrt. 2012.