1.
Devisscher J. ‘En toch, in weerwil van nood en smart, in deze ontheemding gebeurt niet niets’. uvm [Internet]. 6 augustus 2015 [geciteerd 18 oktober 2021];28(3). Beschikbaar op: https://ojs.ugent.be/deuilvanminerva/article/view/4699