De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur. Het verschijnt vier keer per jaar en bevat studies over denkers en filosofische vraagstukken, beschouwende artikelen, essays en reflecties over actuele en historische tendensen in samenleving en cultuur, vraaggesprekken met toonaangevende filosofen, boekbesprekingen en recensies van voornamelijk Nederlandstalige uitgaven. 

Vol 32 Nr 4 (2019)

Voorwoord

Essays

Artikels

In Memoriam

Kritische bibliografieën

Recensies

Bekijk alle nummers