Bestuursleden

Bestuur van de vzw Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent:

 

Samenstelling bestuur MGOG

 

Voorzitter

Marc Boone (UGent)

 

Ondervoorzitter

Marie-Christine Laleman (Dienst Stadsarcheologie)

 

Secretaris

Anne-Laure Van Bruaene (UGent)

 

Redactiesecretaris

Tim De Doncker (UGent)

 

Penningmeester

Christophe Verbruggen (UGent)

 

Bestuursleden

Gita Deneckere (UGent)

Brecht Dewilde (STAM)

Paul Drossens (Rijksarchief Gent)

Jelle Haemers (KULeuven)

Thijs Lambrecht (UGent)

Marjan Sterckx (UGent)

Geert Vermeiren (Dienst Stadsarcheologie)

 

Ere-bestuursleden:

Baron Raoul Van Caenegem (ere-voorzitter)

Prof. dr. Hilde De Ridder-Symoens

Dr. Johan Decavele