Over dit tijdschrift

De Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

De Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (ook de Zuid-Nederlandse of de KZM geheten) werd op 6 februari 1870 in Mechelen opgericht door 19 Vlaamse 'taalminnaars' als Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde. De werking van de organisatie werd naderhand uitgebreid met Literatuurstudie, Geschiedenis en Klassieke Studies; dat zijn de benamingen die in 1950 definitief werden ingevoerd. De KZM is de oudste wetenschappelijke vereniging in België met het Nederlands als voertaal. Een van haar doelstellingen is het Nederlands als taal van wetenschap te blijven verdedigen.

Sedert 1949 geeft de KZM gedrukte Handelingen uit waarin verslag wordt gedaan van haar werkzaamheden: de verslagen van de vergaderingen en de teksten van de lezingen tijdens de lente- en herfstvergaderingen. Het jaarboek 1948-1949 werd III genummerd, als voortzetting van de deeltjes I en II uit respectievelijk 1906 en 1908. De Handelingen zijn nu een jaarboek voor taalkunde, letterkunde, geschiedenis en klassieke studies van erkend niveau met peer review en met een breed gevarieerde inhoud. Ze zijn geaccepteerd door het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB). Het zijn vooral jonge, startende wetenschappers die bij de KZM de kans krijgen hun eerste stappen te zetten in de wetenschap. Voor de eerste 23 jaargangen bestaat de analytische bibliografie van Hilda Van Assche in de 'eeuwfeestuitgave' van 1970. De Handelingen werden in 2020 online geplaatst in open access.

De Handelingen bevatten ook de verslagen van de algemene vergaderingen en korte biografietjes van de auteurs.

Voor meer informatie over de KZM, zie A. Welkenhuysen, Honderdtwintig jaar ‘Zuid-Nederlandse, in de Handelingen 43 (1989), blz. 427-437, en de website www.kzm.be.

Em. prof. dr. Jacques Van Keymeulen

Algemeen Secretaris KZM 2020