Effect van immunocastratietijdstip op groeiprestaties, karkas- en vleeskwaliteit van varkens

Main Article Content

E. Kowalski

M. Aluwé

S. De Smet

S. De Smet

Published Feb 28, 2021

Abstract

Immunocastraten worden minstens vier weken vóór de slacht gevaccineerd om berengeur effectief te reduceren en de vleeskwaliteit te verbeteren ten opzichte van intacte beren. Uit een onderzoek van ILVO en UGent (LANUPRO) blijkt dat het toepassen van de tweede injectie (op acht of zes weken vóór de slacht) echter niet helpt om de vleeskwaliteit verder te verbeteren. Het blijkt zelfs economisch minder voordelig te zijn voor de varkenshouder aangezien de vroeg-gevaccineerde immunocastraten een hogere voederconversie en lagere slachtkwaliteit hebben.


Article Sidebar