J.D. Domela Nieuwenhuis en de postume lotgevallen van Hauptmann Paul Ehrhardt (1914)

Biografie auteur

Dick Wursten

Dick Wursten (°1960) is protestants predikant in Antwerpen en onderwijsinspecteur. Hij promoveerde in 2009 in Amsterdam op een literair-historische studie over de Franse Renaissancedichter Clément Marot en diens Psalmparafrasen (Clément Marot and Religion. A Reassessment in the Light of his Psalmparaphrases, Brill, 2010). Hij is voorzitter van de Protestantse Cultuurkring van Antwerpen (Procant) en heeft zich gespecialiseerd in de geschiedenis van het Antwerps protestantisme. Van zijn hand verschenen bij de Provincie Antwerpen onlangs twee brochures over de Duitse kolonie van Antwerpen in het kader van herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: Duitse Antwerpenaren, Antwerpse Duitsers – sporen van een eeuw aanwezigheid (1794-1918) en Een Duitse kerk aan de Schelde – De verdwenen Christuskirche en de Duits-protestantse gemeenschappen in Antwerpen.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dick Wursten

Gepubliceerd dec 3, 2014

Samenvatting

Op 5 september 1914 wordt Paul Ehrhardt als Duits spion geëxecuteerd te Zwijndrecht. Zijn naam verschijnt later in de oorlog zowel in Duitsland als Groot-Brittanië in een propagandistische context. De wijze waarop ds. J.D. Domela Nieuwenhuis van de executie verslag heeft gedaan, wordt benut door de Duitse propagandamachine, terwijl een voor-oorlogse brief van Ehrhardt een cruciale rol speelt in de Britse propaganda. In dit opstel worden de omstandigheden van de executie zo goed mogelijk gereconstrueerd en vervolgens nagegaan hoe Ehrhardt postuum langs beide kanten van het front bij de propaganda-oorlog werd betrokken.
________

J.D. Domela Nieuwenhuis and the posthumous fortunes of Hauptman Paul Ehrhardt (1914)
On 5 September 1914 Paul Ehrhardt is executed as a German spy in Zwijndrecht. Later in the war his name appears both in Germany and in Great Britain in a propagandist context. The German propaganda machine took advantage of the manner in which the execution was reported by the pastor J.D. Domela Nieuwenhuis while a pre-war letter written by Ehrhardt played a crucial role in the British propaganda. This article tries to reconstruct the circumstances of the execution as best as possible and then reviews how both sides of the front posthumously involved Ehrhardt in the propaganda war.

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##