Daens: de making-of. Over de film Daens (1992) en de Daensmythe

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gertjan Willems

Gepubliceerd dec 18, 2019

Samenvatting

Dit artikel onderzoekt hoe Louis Paul Boons historische roman Pieter Daens (1971) en, in het bijzonder, Stijn Coninx’ biopic Daens zich verhouden tot hun historisch onderwerp, de Aalsterse priester en politicus Adolf Daens (1839-1907). Het artikel toont hoe deze Daensvertellingen bijdragen tot de Daensmythe, die twee dimensies kent. Enerzijds een persoonlijke dimensie met de heroïsering van Daens, anderzijds een politiek-historische dimensie waarbij Daens en het daensisme gelijkgesteld worden met de bredere daensistische beweging en het ontstaan van de christendemocratie in Vlaanderen. De Daensmythe en de filmische popularisering ervan zorgden er mee voor dat Daens kon uitgroeien tot een historisch symbool dat zich flexibel laat inzetten in hedendaagse politiek-ideologische discoursen.
__________


Daens: the making of. On the movie Daens (1992) and the ‘Daens myth’


This article analyses how Louis Paul Boon’s historical novel Pieter Daens (1971), and more particularly, Stijn Coninx’ biopic Daens correspond to their historical subject, the priest-politician Adolf Daens (1839-1907) from the town of Aalst. The article illustrates how these narrations have contributed to the Daens myth, which is comprised of two dimensions. On the one hand, it entails a personal dimension, deifying Daens. On the other hand, the myth contains a political-historical dimension, in which the figure of Daens and ‘daensism’ are equated with the broader ‘Daensic’ movement and even the origins of Christian democracy in Flanders. The ‘Daens myth’ and its popularization via film have contributed to the emergence of Daens as a historical symbol that can be used versatilely in contemporary political-ideological discourses.

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##