WT (Wetenschappelijke tijdingen) werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de gechiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

WT wordt uitgegeven door het ADVN (Antwerpen), het archief & onderzoekscentrum dat het erfgoed van de Vlaamse beweging verzamelt, beheert en toegankelijk maakt. Op inhoudelijk vlak werkt de redactie volkomen autonoom. Zij wordt in haar taak bijgestaan door de internationale adviesraad en de bureauredactie.

Meer informatie op https://wt.be.

Vol 75 Nr 1 (2016)

Voorwoord

Bijdragen & Bronnen

Rubriek Erfgoed

Rubriek Forum

Nieuwe uitgaven

Bekijk alle nummers